Szkolenia

Dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem prowadząc szkolenia z zakresu public relations dla firm 
i organizacji. Na indywidulane zamówienia klientów realizujemy szkolenia o zróżnicowanym poziomie zaawansowania.