PPTP

Poznański Park Technologiczno-Przemysłowy jest instytucją otoczenia biznesu, wspierającą regionalnych przedsiębiorców. Kluczowym zadaniem parku jest inicjowanie i animacja powiązań kooperacyjnych na terenie województwa wielkopolskiego, a także wzrost konkurencyjności Poznania i regionu poprzez stwarzanie warunków służących przyciąganiu inwestorów.

Zakres współpracy: Kompleksowe opracowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjno-marketingowej inwestycji Poznański Park Technologiczno-Przemysłowy.