PR finansowy

Przygotowujemy programy investor relations dla spółek, których akcje znajdują się 
w obrocie publicznym  i tych, które dopiero zamierzają rozpocząć swoją przygodę 
z Giełdą Papierów Wartościowych.

Nasza oferta w zakresie PR finansowego obejmuje:

  • Relacje z mediami
  • Relacje z analitykami i osobami zarządzającymi
  • Wsparcie procesu restrukturyzacji firmy
  • Prezentacje raportów okresowych
  • Kampanie IPO/SPO
  • Raporty roczne zintegrowane