Komunikacja korporacyjna

Komunikacja korporacyjna to dialog firmy z otoczeniem. Zaplanowany i realizowany proces pozwala zbudować spójny przekazu tak, że "mówi ona jednym głosem".

W zakresie PR korporacyjnego oferujemy usługi z zakresu:

  • Relacji z mediami
  • Opracowanie materiałów promocyjnych
  • Budowy pozycji eksperckiej managementu
  • Audytu wizerunku
  • Strategii komunikacji